Informační zpravodaj 2020

Informace o změně počtu nádob na odpad

Dobrý den,

Vzhledem k tomu, že je nyní možné třídit bio odpad po celý rok a v domě je též nádoba na plasty, bude od 3. července snížen počet nádob na směsný odpad ze 3 na 2. Sníží se tak cena za odvoz odpadu, která byla v letoším roce navýšena.

Prosíme o dodržování třídění odpadu.
Děkujeme

Dana Sládečková

Postřik ve vnitrobloku

Dobrý den,

Byla jsem informována, že 20.4. proběhne od 9:00 – 13:00 postřik proti housenkám bekyně ve vnitrobloku Jeseniova, Viklefova, Ambrožova a Biskupcova.

V této době bude zakázán vstup do vnitrobloku a je doporučeno neotevírat v nižších patrech okna. Postřik probíhá do výše 4 m.

Informační leták byl vyvěšen zevnitř na domovních dveřích. Zde je uveden čas 10.00 – 12.00

Dana Sládečková

Vyúčtování služeb 2019

Dobrý den,

od účetního družstva jsem již obdržela vyúčtování služeb za minulý rok. Vzhledem k současné situaci nabízím možnost zaslat vám přeplatky na účet.
Kdo má zájem, zašlete mi prosím na můj mail nebo mobil číslo svého účtu a rovněž uveďte, zda vám mám vhodit do schránky doklady od účetního, případně adresu, na kterou je mám zaslat.

Dana Sládečková

dana.sladeckova@email.cz
mob. 774914151

Odkládání předmětů v domě

Do prostoru u hlavního uzávěru plynu neznámý nájemník našeho domu odložil dřevěnou skříňku.

UPOZORŇUJEME, že tento prostor, stejně tak jako všechny společné prostory domu, není "odkladiště" nepotřebných věcí z bytů. Z bezpečnostního hlediska je toto nepřípustné!

Žádáme, aby dotyčný majitel této skříňky tuto NEPRODLENĚ odstranil a uložil si ji buď zpět do svého bytu nebo sklepa a nejlépe ji odvezl do sběrného dvora, který je nedaleko.

Znovu opakuji,aby všichni respektovali žádosti, které k vám představenstvo vznáší.

Děkuji za pochopení.

Žádost o třídění odpadu

Jménem Bytového družstva opakovaně upozorňuji, že do popelnic na směsný odpad NEPATŘÍ papíry, kartony od pizzy, zavařovací sklenice, stavební materiál a plasty!!!!!!!!!

Již rok visí na nástěnce žádost, aby všichni obyvatelé našeho domu řádně třídili odpad, jak se však zdá, ne všichni nájemníci toto vzali na vědomí a stále odhazují netříděný odpad do popelnic na směsný odpad.

Prosím, buďme k sobě ohleduplní a respektujme žádost představenstva BD.

Děkuji za pochopení
Silvie Bereňová za BD Biskupcova 38

Počet osob v bytech v roce 2019

Potvrzení počtu osob bydlících v bytech v roce 2019

Do svých schránek obdržíte list k potvrzení počtu osob v bytech v jednotlivých měsících roku 2019, tato informace je nezbytná pro vyúčtování služeb.
Vyplňte podle skutečnosti připravenou tabulku nebo potvrďte podpisem počet osob uvedených v horní části listu.
Vyplněný list vraťte prosím co nejdříve do schránky bytového družstva, nejpozději první týden v únoru.

Případně údaje zašlete na mailovou adresu dana.sladeckova@email.cz
Děkuji

Dana Sládečková

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)

 
 
 
Informační zpravodaj 2020 | Bytové družstvo Biskupcova 38, družstvo

Chyba

...