Informační zpravodaj

Informace o změně počtu nádob na odpad

Dobrý den,

Vzhledem k tomu, že je nyní možné třídit bio odpad po celý rok a v domě je též nádoba na plasty, bude od 3. července snížen počet nádob na směsný odpad ze 3 na 2. Sníží se tak cena za odvoz odpadu, která byla v letoším roce navýšena.

Prosíme o dodržování třídění odpadu.
Děkujeme

Dana Sládečková

Postřik ve vnitrobloku

Dobrý den,

Byla jsem informována, že 20.4. proběhne od 9:00 – 13:00 postřik proti housenkám bekyně ve vnitrobloku Jeseniova, Viklefova, Ambrožova a Biskupcova.

V této době bude zakázán vstup do vnitrobloku a je doporučeno neotevírat v nižších patrech okna. Postřik probíhá do výše 4 m.

Informační leták byl vyvěšen zevnitř na domovních dveřích. Zde je uveden čas 10.00 – 12.00

Dana Sládečková

Vyúčtování služeb 2019

Dobrý den,

od účetního družstva jsem již obdržela vyúčtování služeb za minulý rok. Vzhledem k současné situaci nabízím možnost zaslat vám přeplatky na účet.
Kdo má zájem, zašlete mi prosím na můj mail nebo mobil číslo svého účtu a rovněž uveďte, zda vám mám vhodit do schránky doklady od účetního, případně adresu, na kterou je mám zaslat.

Dana Sládečková

dana.sladeckova@email.cz
mob. 774914151

Odkládání předmětů v domě

Do prostoru u hlavního uzávěru plynu neznámý nájemník našeho domu odložil dřevěnou skříňku.

UPOZORŇUJEME, že tento prostor, stejně tak jako všechny společné prostory domu, není "odkladiště" nepotřebných věcí z bytů. Z bezpečnostního hlediska je toto nepřípustné!

Žádáme, aby dotyčný majitel této skříňky tuto NEPRODLENĚ odstranil a uložil si ji buď zpět do svého bytu nebo sklepa a nejlépe ji odvezl do sběrného dvora, který je nedaleko.

Znovu opakuji,aby všichni respektovali žádosti, které k vám představenstvo vznáší.

Děkuji za pochopení.

Žádost o třídění odpadu

Jménem Bytového družstva opakovaně upozorňuji, že do popelnic na směsný odpad NEPATŘÍ papíry, kartony od pizzy, zavařovací sklenice, stavební materiál a plasty!!!!!!!!!

Již rok visí na nástěnce žádost, aby všichni obyvatelé našeho domu řádně třídili odpad, jak se však zdá, ne všichni nájemníci toto vzali na vědomí a stále odhazují netříděný odpad do popelnic na směsný odpad.

Prosím, buďme k sobě ohleduplní a respektujme žádost představenstva BD.

Děkuji za pochopení
Silvie Bereňová za BD Biskupcova 38

Počet osob v bytech v roce 2019

Potvrzení počtu osob bydlících v bytech v roce 2019

Do svých schránek obdržíte list k potvrzení počtu osob v bytech v jednotlivých měsících roku 2019, tato informace je nezbytná pro vyúčtování služeb.
Vyplňte podle skutečnosti připravenou tabulku nebo potvrďte podpisem počet osob uvedených v horní části listu.
Vyplněný list vraťte prosím co nejdříve do schránky bytového družstva, nejpozději první týden v únoru.

Případně údaje zašlete na mailovou adresu dana.sladeckova@email.cz
Děkuji

Dana Sládečková

Svoz bioodpadu 2020

Od 1. ledna 2020 platí nová smlouva s AVE na svoz bioodpadu. Podle této smlouvy je zajištěn svoz bioodpadu celoročně.

Svoz bude probíhat každé liché úterý, bude tedy zahájen 14.1.2020.
Na podestu ke sklepu bude do konce týdne vrácena nádoba na biodpad, takže se opět můžete vrátit ke třídění bioodpadu.

Rozložitelné sáčky na bioodpad je možné si vyzvednout po dohodě u mě.

Poslední letošní odvoz bio odpadu 27.11.2019

Poslední odvoz bio odpadu v tomto roce se uskuteční ve středu 27. listopadu.

Poté bude následovat 4měsíční pauza, odvoz bude obnoven od dubna 2020.

Pokud potřebujete nové sáčky na bio odpad, můžete si je u mě vyzvednout. Předem napište, abychom se mohli domluvit na čase.

Dana Sládečková
dana.sladeckova@email.cz

Oznámení PVK

Omezení dodávky vody 26.11. 23:00 až 27.11. 2:00. Více najdete v příloze.

Informace kontrola a čištění spalinových cest

Kontrola proběhne ve dvou termínech

7.11. od 9:00 - 12:00
13.11. od 13:00 - 15 .00

Více naleznete v příloze.

Stránky

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)

 
 
 
Informační zpravodaj | Bytové družstvo Biskupcova 38, družstvo

Chyba

...