Vloženo: 09.07.2015
Vloženo: 26.09.2022

Dobrý den,

v příloze nejdete zápis ze členské schůze konané 6.9.2022.

Dana Sládečková

Vloženo: 22.08.2022
Datum události:
09.06.2022

Dovolujeme si vás pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 6.9.2022 v 19:00 hod. ve III. patře našeho domu.

Pozvánka je v příloze

Představenstvo družstva

Vloženo: 14.01.2022

Potvrzení počtu osob bydlících v bytech v roce 2021

Do svých schránek obdržíte list k potvrzení počtu osob v bytech v jednotlivých měsících roku 2021, tato informace je nezbytná pro vyúčtování služeb.

Vyplňte prosím podle skutečnosti připravenou tabulku nebo potvrďte podpisem počet osob uvedených v horní části listu. (Tabulka v horní části listu byla připravena účetním družstva a obsahuje většinou údaje z roku 2020).

Vloženo: 18.10.2021

Na webové stránce družstva byla vystavena informace o revizích, které proběhnou v bytech počátkem listopadu. Více informací najdete v příloze.

Vloženo: 14.10.2021

Na webu domu byla vystavena nová informace o jednorázovém odvozu nepotřebných předmětů, který se uskuteční koncem října. Více viz příloha.

Vloženo: 06.01.2021

Potvrzení počtu osob bydlících v bytech v roce 2020

Do svých schránek jste obdrželi list k potvrzení počtu osob v bytech v jednotlivých měsících roku 2020, tato informace je nezbytná pro vyúčtování služeb.

Vyplňte prosím podle skutečnosti připravenou tabulku nebo potvrďte podpisem počet osob uvedených v horní části listu. (Tabulku připravoval účetní družstva a někde neuvedl ve vyplněné tabulce nahlášené počty, tak se nenechte zmást).

Vyplněný list vraťte prosím co nejdříve do schránky bytového družstva, nejpozději do konce ledna.

Vloženo: 21.12.2020

Dobrý den,

ráda bych vás informovala, že se dosud nepodařilo dojednat aktualizaci pojistné smlouvy domu, přestože to od listopadu intenzivně řeším. Bylo poměrně komplikované se dopátrat, kdo naši pojistku spravuje, je to firma Finsense.

Minulé pondělí již proběhla schůzka, ale dokončení pojistky závisí vzhledem k ceně domu na speciálním schvalování.

Rozpisy služeb mám již dávno připravené a čekám pouze na výši pojistného, které se v předpise také promítá.

Vloženo: 28.11.2020

Dobrý den, 28.11.2020

od AVE Pražské komunální služby a.s. jsme obdrželi informaci, že od 1.12.2020 do 31.2.2021 bude svozovým dnem pro náš dům každé liché úterý.

Pro zájemce připomínám, že je možné si u mě v případě potřeby vyzvedávat sáčky na bioodpad. Mám také ještě jeden koš na bioodpad.

S pozdravem
Dana Sládečková

Vloženo: 01.07.2020

Dobrý den,

Vzhledem k tomu, že je nyní možné třídit bio odpad po celý rok a v domě je též nádoba na plasty, bude od 3. července snížen počet nádob na směsný odpad ze 3 na 2. Sníží se tak cena za odvoz odpadu, která byla v letoším roce navýšena.

Prosíme o dodržování třídění odpadu.
Děkujeme

Dana Sládečková

Vloženo: 19.04.2020

Dobrý den,

Byla jsem informována, že 20.4. proběhne od 9:00 – 13:00 postřik proti housenkám bekyně ve vnitrobloku Jeseniova, Viklefova, Ambrožova a Biskupcova.

V této době bude zakázán vstup do vnitrobloku a je doporučeno neotevírat v nižších patrech okna. Postřik probíhá do výše 4 m.

Informační leták byl vyvěšen zevnitř na domovních dveřích. Zde je uveden čas 10.00 – 12.00

Dana Sládečková

Vloženo: 27.01.2020

Do prostoru u hlavního uzávěru plynu neznámý nájemník našeho domu odložil dřevěnou skříňku.

UPOZORŇUJEME, že tento prostor, stejně tak jako všechny společné prostory domu, není "odkladiště" nepotřebných věcí z bytů. Z bezpečnostního hlediska je toto nepřípustné!

Žádáme, aby dotyčný majitel této skříňky tuto NEPRODLENĚ odstranil a uložil si ji buď zpět do svého bytu nebo sklepa a nejlépe ji odvezl do sběrného dvora, který je nedaleko.

Znovu opakuji,aby všichni respektovali žádosti, které k vám představenstvo vznáší.

Děkuji za pochopení.

Vloženo: 27.01.2020

Jménem Bytového družstva opakovaně upozorňuji, že do popelnic na směsný odpad NEPATŘÍ papíry, kartony od pizzy, zavařovací sklenice, stavební materiál a plasty!!!!!!!!!

Již rok visí na nástěnce žádost, aby všichni obyvatelé našeho domu řádně třídili odpad, jak se však zdá, ne všichni nájemníci toto vzali na vědomí a stále odhazují netříděný odpad do popelnic na směsný odpad.

Prosím, buďme k sobě ohleduplní a respektujme žádost představenstva BD.

Děkuji za pochopení
Silvie Bereňová za BD Biskupcova 38

Vloženo: 08.01.2020

Potvrzení počtu osob bydlících v bytech v roce 2019

Do svých schránek obdržíte list k potvrzení počtu osob v bytech v jednotlivých měsících roku 2019, tato informace je nezbytná pro vyúčtování služeb.
Vyplňte podle skutečnosti připravenou tabulku nebo potvrďte podpisem počet osob uvedených v horní části listu.
Vyplněný list vraťte prosím co nejdříve do schránky bytového družstva, nejpozději první týden v únoru.

Případně údaje zašlete na mailovou adresu dana.sladeckova@email.cz
Děkuji

Dana Sládečková

Vloženo: 18.12.2019

Od 1. ledna 2020 platí nová smlouva s AVE na svoz bioodpadu. Podle této smlouvy je zajištěn svoz bioodpadu celoročně.

Svoz bude probíhat každé liché úterý, bude tedy zahájen 14.1.2020.
Na podestu ke sklepu bude do konce týdne vrácena nádoba na biodpad, takže se opět můžete vrátit ke třídění bioodpadu.

Rozložitelné sáčky na bioodpad je možné si vyzvednout po dohodě u mě.

Vloženo: 17.11.2019

Poslední odvoz bio odpadu v tomto roce se uskuteční ve středu 27. listopadu.

Poté bude následovat 4měsíční pauza, odvoz bude obnoven od dubna 2020.

Pokud potřebujete nové sáčky na bio odpad, můžete si je u mě vyzvednout. Předem napište, abychom se mohli domluvit na čase.

Dana Sládečková
dana.sladeckova@email.cz

Vloženo: 11.11.2019

Omezení dodávky vody 26.11. 23:00 až 27.11. 2:00. Více najdete v příloze.

Vloženo: 30.10.2019

Kontrola proběhne ve dvou termínech

7.11. od 9:00 - 12:00
13.11. od 13:00 - 15 .00

Více naleznete v příloze.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687